آوید


 آوید رنگ تنها تولید کننده انحصاری قلم های خش گیر دوکاره اتومبیل می باشد. قلم های خش گیر اتومبیل دوکاره آوید مخصوص هر خودرو و مطابق کد رنگ بخصوص هر اتومبیلی طراحی و عرضه شده است.قلم های خش گیر آوید راه حلی ساده و سریع برای از بین بردن خط و خش های موجود بر روی سطح بدنه خودرو می باشد. از بین بردن خط و خش هایی مانند: رد لنگ ، خط کلید ، خطوط ایجاد شده بر اثر برخورد شاخه درختان و ... در تخصص قلم های خش گیر آوید می باشد.
لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن براساس:
نمایش:
قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای آستر سفید کد رنگ-PW6
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای آستر سفید کد رنگ-PW6 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی .....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای آستر سفید کد رنگ-WHC
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای آستر سفید کد رنگ-WHC قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی .....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای آستر کد رنگ-N2
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای آستر کد رنگ-N2 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برای ا.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای النترا سفید
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای النترا سفید قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برای از ب.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای ذغالی کد رنگ-NDA
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای ذغالی کد رنگ-NDA قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برای.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای سفید صدفی کد رنگ-N2
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای سفید صدفی کد رنگ-N2 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی ب.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای سفید صدفی کد رنگ-PW6
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای سفید صدفی کد رنگ-PW6 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی .....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای سفید صدفی کد رنگ-SWP
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای سفید صدفی کد رنگ-SWP قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی .....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای سفید صدفی کد رنگ-WHC
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای سفید صدفی کد رنگ-WHC قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی .....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای سفید کد رنگ-3M
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای سفید کد رنگ-3M قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برای ا.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای سفید کد رنگ-WAB
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای سفید کد رنگ-WAB قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برای .....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای صدفی کد رنگ-WW7
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای صدفی کد رنگ-WW7 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برای .....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای مشکی کد رنگ-ABP
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای مشکی کد رنگ-ABP قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برای .....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای مشکی کد رنگ-EB
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای مشکی کد رنگ-EB قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برای ا.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای مشکی کد رنگ-NKA
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای مشکی کد رنگ-NKA قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برای .....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای نقره ای کد رنگ-Y5
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین هیوندای نقره ای کد رنگ-Y5 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برا.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید آبی کاربنی کد رنگ-6152189
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید آبی کاربنی کد رنگ-6152189 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عا.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید سرمه ای هفت رنگ کد رنگ-6195239
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید سرمه ای هفت رنگ کد رنگ-6195239 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک ق.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید سفید کد رنگ-1150501
3

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید سفید کد رنگ-1150501 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برا.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید سفید کد رنگ-1150861
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید سفید کد رنگ-1150861 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برا.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید سفید کد رنگ-1160501
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید سفید کد رنگ-1160501 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برا.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید سفید کد رنگ-1160502
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید سفید کد رنگ-1160502 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برا.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید سفید کد رنگ-1160507
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید سفید کد رنگ-1160507 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برا.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید مشکی کد رنگ-9210224
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید مشکی کد رنگ-9210224 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برا.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید مشکی کد رنگ-9210229
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید مشکی کد رنگ-9210229 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برا.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید مشکی کد رنگ-9210501
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید مشکی کد رنگ-9210501 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی برا.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید نقره ای صدفی کد رنگ-1260779
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید نقره ای صدفی کد رنگ-1260779 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم .....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید نقره ای کد رنگ-1250724
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید نقره ای کد رنگ-1250724 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عادی .....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید نوک مدادی متالیک کد رنگ-9175509
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید نوک مدادی متالیک کد رنگ-9175509 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک .....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید نوک مدادی کد رنگ-9175494
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید نوک مدادی کد رنگ-9175494 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم عاد.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید وانت سفید کد رنگ-1150872
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پراید وانت سفید کد رنگ-1150872 قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قل.....

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پژو خاکستری متالیک کد رنگ-67915G
0

قلم خش گیر رنگ بدنه ماشین پژو خاکستری متالیک کد رنگ-67915G قلم خشگیر 2 کاره آوید دارای یک قلم ع.....