هلا-Hella

هلا-Hella
تیغه برف پاک کن هلا محصول کشور آلمان. تکنولوژی ساخت این برف پاک کن بصورتی بوده که روی تیغه پلاستیکی این برف پاک کن ها لایه ای از کربن وجود دارد. لایه کربن روی پلاستیک آب را جمع آوری کرده و پرتاب میکند و این موضوع باعث عملکرد بهتر این تیغه ها در تمیز کردن شیشه ماشین شما میشود.

شبکه:
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو گل

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو گل مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران است. ت..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو کیا کارنز

(2)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو کیا کارنز مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران است...

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو کیا پیکانتو

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو کیا پیکانتو مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران اس..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو کیا اپیروس 2009و2010

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو کیا اپیروس 2009 و 2010 مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در باز..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو کیا اسپورتیج 2011 الی 2015

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو کیا اسپورتیج 2011 الی 2015 مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو کمری 2005 و 2006

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو کمری 2005 و 2006 مارک هلا (hella) محصول کشور آلمان است که دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) می باشد. این تیغه برف پاک کن در مقایسه با رقبای خود در..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو کرولا 2005 الی 2007

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو کرولا 2005 الی 2007 مارک هلا (hella) محصول کشور آلمان است که دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) می باشد. این تیغه برف پاک کن در مقایسه با رقبای خود..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو پژو پارس

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو پژو پارس مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران ..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو پژو 405

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو پژو 405 مارک هلا (hella) محصول کشور آلمان است که دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) می باشد. این تیغه برف پاک کن در مقایسه با رقبای خود در بازار ای..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو پژو 206و207

(6)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو پژو 206 و207 مارک هلا (hella) محصول کشور آلمان است که دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) می باشد. این تیغه برف پاک کن در مقایسه با رقبای خود در بازار ایران ا..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو پورشه پانامرا

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو پورشه پانامرا مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران ..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو پورشه باکستر

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو پورشه باکستر مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران ا..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو پروتون جنتو

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو پروتون جنتو مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران اس..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو پراید

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو پراید مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران است..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو پرادو 2006 الی 2010

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو پرادو 2006 الی 2010 مارک هلا (hella) محصول کشور آلمان است که دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) می باشد. این تیغه برف پاک کن در مقایسه با رقبای خود..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو ولکس گریت وال

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو ولکس گریت وال مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران ..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو وانت کاپرا

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو وانت کاپرا مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران است..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو هیوندا ورنا

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو هیوندا ورنا مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران اس..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو هیوندا اکسنت 2012 الی 2015

(2)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو هیوندا اکسنت 2012 الی 2015 مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو هیوندا آوانته

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو هیوندا آوانته مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران ..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو هیوندا I30

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو هیوندا I30 مارک هلا (hella) محصول کشور آلمان است که دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) می باشد. این تیغه برف پاک کن در مقایسه با رقبای خود در بازار..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو هیوندا I20

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو هیوندا I20 مارک هلا (hella) محصول کشور آلمان است که دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) می باشد. این تیغه برف پاک کن در مقایسه با رقبای خود در بازار..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو هایلوکس

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو هایلوکس مارک هلا (hella) محصول کشور آلمان است که دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) می باشد. این تیغه برف پاک کن در مقایسه با رقبای خود در بازار ای..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو نیو سانتافه 2013 الی 2015

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو نیو (new) سانتافه 2013 الی 2015 مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو میتسوبیشی پاجرو 2008و2009

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو میتسوبیشی پاجرو 2008و2009 مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در ..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو میتسوبیشی پاجرو

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو میتسوبیشی پاجرو مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایرا..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو میتسوبیشی میراژ

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو میتسوبیشی میراژ مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایرا..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو میتسوبیشی لنسر 2013و2014

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو میتسوبیشی لنسر 2013و2014 مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در ب..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو موسو

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو موسو مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران است. ..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو مورانو 2007 الی 2010

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو مورانو 2007 الی 2010 مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو مزدا 3 نیو و (اتاق قدیم)

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو مزدا 3 نیو و (اتاق قدیم) مارک هلا (hella) محصول کشور آلمان است که دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) می باشد. این تیغه برف پاک کن در مقایسه با رقبا..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو مزدا 2

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو مزدا 2 مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران است.&nb..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو ماکسیما

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو ماکسیما مارک هلا (hella) محصول کشور آلمان است که دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) می باشد. این تیغه برف پاک کن در مقایسه با رقبای خود در بازار ای..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو لیفان X60

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو لیفان X60 مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران است...

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو لیفان X50

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو لیفان X50 مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران است...

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو لیفان 620

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو لیفان 620 مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران است...

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو لکسوس RX350 سال 2007و2008

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو لکسوس RX350 سال 2007 و 2008 مارک هلا (hella) محصول کشور آلمان است که دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) می باشد. این تیغه برف پاک کن در مقایسه با ر..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو لندکروز 2004 الی 2007

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو لندکروز 2004 الی 2007 مارک هلا (hella) محصول کشور آلمان است که دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) می باشد. این تیغه برف پاک کن در مقایسه با رقبای خ..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو فاو

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو فاو مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران است. ..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سوناتا 2006 الی 2010

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سوناتا 2006 الی 2010 مارک هلا (hella) محصول کشور آلمان است که دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) می باشد. این تیغه برف پاک کن در مقایسه با رقبای خو..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سوزوکی گراندویتارا

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سوزوکی گراندویتارا مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در با..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سورنتو 2012 الی 2014

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سورنتو 2012 الی 2014 مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سورنتو 2007 الی 2010

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سورنتو 2007 الی 2010 مارک هلا (hella) محصول کشور آلمان است که دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) می باشد. این تیغه برف پاک کن در مقایسه با رقبای خو..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سمند

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سمند مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایران است...

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سراتو 2014 و 2015

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سراتو 2014 و 2015 مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ای..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سراتو 2010 الی 2012

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سراتو 2010 الی 2012 مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سراتو (اتاق قدیم) 2008 و 2009

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سراتو (اتاق قدیم) 2008 و 2009 مارک هلا (hella) محصول کشور آلمان است که دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) می باشد. این تیغه برف پاک کن در مقایسه با..

ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سانگ یانگ کایرون

(1)
ناموجود

تیغه برف پاک کن خودرو سانگ یانگ کایرون مارک هلا که محصول کشور آلمان است، دارای 1 سال بیمه ایران (گواهی بیمه ناشی از کیفیت محصول) بهترین کیفیت و ساخت و کارایی بالا نسبت به رقبای موجود در بازار ایر..

نمایش 1 تا 48 از 82 (2 صفحه)

متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. اطلاعات تماس خود را وارد نمایید تا به محض موجود شدن کالا به شما اطلاع دهیم!

نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تلفن همراه