محصولات برند رویال پد Royal Pads

محصولات برند رویال پد Royal Pads

برند رویال پد Royal Pads متعلق به شرکتی لهستانی است که در زمینه تولید مواد پولیش (Royal liquid) و پد پولیش (Royal pads) فعال است. مواد اولیه محصولات این شرکت از آلمان تهیه شده و در لهستان ساخته می‌شود. برند Royal Pads، پدهای پولیش مناسب دستگاهای پولیش چرخشی و دوآل اکشن تولید می‌کند. همچنین برای نتیجه گیری بهتر در عملیات پولیشکاری، مواد پولیش عاری از فیلر، سیلیکون و سایر فراورده‌های نفتی نیز تولید می‌کند که کمترین گرد و غبار را از خود بجا می‌گذارند. کیفیت بالا و قیمت مناسب محصولات این برند، افزایش هر روزه فروش و تعداد نمایندگی‌های این شرکت در قاره اروپا، آسیا، آفریقا و ... به دنبال داشته است.


شبکه:

پد پولیش بسیار زبر سایز 130 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش اوربیتال Royal Pads مدل Ultimate Cut

فروشنده: ارابه ایران
(1)
215,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش کردن بدنه خودرو برای از بی..

پد پولیش بسیار زبر سایز 130 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش چرخشی Royal Pads مدل PRO Heavy Cut Pad

فروشنده: ارابه ایران
(1)
165,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش ک..

پد پولیش بسیار زبر سایز 155 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش اوربیتال Royal Pads مدل Ultimate Cut

فروشنده: ارابه ایران
(1)
225,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش کردن بدنه خودرو برای از بی..

پد پولیش بسیار زبر سایز 80 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش اوربیتال Royal Pads مدل Ultimate Cut

فروشنده: ارابه ایران
(1)
145,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش کردن بدنه خودرو برای از بین بردن هرگ..

پد پولیش بسیار نرم سایز 130 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش چرخشی Royal Pads مدل PRO Finish Pad

فروشنده: ارابه ایران
(1)
165,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پو..

پد پولیش بسیار نرم سایز 150 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش چرخشی Royal Pads مدل PRO Finish Pad

فروشنده: ارابه ایران
(1)
175,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پو..

پد پولیش تک مرحله ای سایز 130 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش چرخشی Royal Pads مدل PRO One Step Pad

فروشنده: ارابه ایران
(1)
165,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش ک..

پد پولیش تک مرحله ای سایز 150 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش چرخشی Royal Pads مدل PRO One Step Pad

فروشنده: ارابه ایران
(0)
175,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش ک..

پد پولیش زبر سایز 130 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش اوربیتال Royal Pads مدل Ultimate Ultra Cut

فروشنده: ارابه ایران
(1)
215,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش کردن بدنه خودرو برای از بین بردن هرگ..

پد پولیش زبر سایز 130 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش چرخشی Royal Pads مدل PRO Hard Pad

فروشنده: ارابه ایران
(1)
165,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش ک..

پد پولیش زبر سایز 150 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش چرخشی Royal Pads مدل PRO Hard Pad

فروشنده: ارابه ایران
(0)
175,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش ک..

پد پولیش زبر سایز 155 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش اوربیتال Royal Pads مدل Ultimate Ultra Cut

فروشنده: ارابه ایران
(0)
225,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش کردن بدنه خودرو برای از بین بردن هرگ..

پد پولیش زبر سایز 80 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش اوربیتال Royal Pads مدل Ultimate Ultra Cut

فروشنده: ارابه ایران
(0)
145,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش کردن بدنه خودرو برای از بین بردن هرگ..

پد پولیش متوسط سایز 130 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش اوربیتال Royal Pads مدل Ultimate Pro Cut

فروشنده: ارابه ایران
(0)
215,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش ک..

پد پولیش متوسط سایز 130 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش چرخشی Royal Pads مدل PRO Medium Pad

فروشنده: ارابه ایران
(0)
165,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش ک..

پد پولیش متوسط سایز 150 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش چرخشی Royal Pads مدل PRO Medium Pad

فروشنده: ارابه ایران
(0)
175,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش ک..

پد پولیش متوسط سایز 155 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش اوربیتال Royal Pads مدل Ultimate Pro Cut

فروشنده: ارابه ایران
(0)
225,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش ک..

پد پولیش متوسط سایز 80 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش اوربیتال Royal Pads مدل Ultimate Pro Cut

فروشنده: ارابه ایران
(0)
145,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش ک..

پد پولیش نرم سایز 130 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش اوربیتال Royal Pads مدل Ultimate UNI Finish

فروشنده: ارابه ایران
(1)
215,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش کردن بدنه خ..

پد پولیش نرم سایز 130 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش چرخشی Royal Pads مدل PRO Soft Pad

فروشنده: ارابه ایران
(0)
165,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش کردن بدنه خ..

پد پولیش نرم سایز 150 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش چرخشی Royal Pads مدل PRO Soft Pad

فروشنده: ارابه ایران
(0)
175,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش کردن بدنه خ..

پد پولیش نرم سایز 155 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش اوربیتال Royal Pads مدل Ultimate UNI Finish

فروشنده: ارابه ایران
(0)
225,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش کردن بدنه خ..

پد پولیش نرم سایز 80 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش اوربیتال Royal Pads مدل Ultimate UNI Finish

فروشنده: ارابه ایران
(0)
145,000تومان

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش کردن بدنه خ..

پک پدهای پولیش 35 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیشر IBrid و انگشتی Royal Pads

فروشنده: ارابه ایران
(0)
240,000تومان

پولیشکاری با استفاده از مواد پولیش مناسب و دستگاه پولیش توسط افراد حرفه‌ای یک کار بی نقص را در نتیجه به ما خواهد داد. ضمن اینکه متخصص می‌بایست پولیش مناسب رنگ خودرو را انتخاب کند، باید پد پولیش را بر ..

پک پدهای پولیش 55 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیشر IBrid و انگشتی Royal Pads

فروشنده: ارابه ایران
(0)
300,000تومان

پولیشکاری با استفاده از مواد پولیش مناسب و دستگاه پولیش توسط افراد حرفه‌ای یک کار بی نقص را در نتیجه به ما خواهد داد. ضمن اینکه متخصص می‌بایست پولیش مناسب رنگ خودرو را انتخاب کند، باید پد پولیش را بر ..

ناموجود

پد پولیش بسیار زبر سایز 150 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش چرخشی Royal Pads مدل PRO Heavy Cut Pad

فروشنده: ارابه ایران
(1)
ناموجود

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش کردن بدنه خودرو برای از بین بردن هرگ..

ناموجود

پد پولیش بسیار نرم سایز 130 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش چرخشی Royal Pads مدل PRO Finish Crow Pad

فروشنده: ارابه ایران
(1)
ناموجود

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش کردن بدنه خودرو برای از بین بردن هرگ..

ناموجود

پد پولیش بسیار نرم سایز 150 میلی متر رویال پد مخصوص دستگاه پولیش چرخشی Royal Pads مدل PRO Finish Crow Pad

فروشنده: ارابه ایران
(1)
ناموجود

وجود خط و خش روی بدنه خودرو ظاهر آن را بسیار نا زیبا می‌کند و متخصصان برای از بین بردن هر نوع خط و خشی در عملیات پولیشکاری از پد مخصوص به آن استفاده می‌کنند. پولیش کردن بدنه خودرو برای از بین بردن هرگ..

نمایش 1 تا 28 از 32 (2 صفحه)

متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. اطلاعات تماس خود را وارد نمایید تا به محض موجود شدن کالا به شما اطلاع دهیم!

نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تلفن همراه